image_pdfimage_print

Egészségfejlesztés fogalma

„Az egészségfejlesztés az Ottawai Charta (1986.) megfogalmazásában:

„Az egészségfejlesztés az a folyamat, amely módot ad az embereknek, közösségeknek, egészségük fokozottabb kézbentartására és tökéletesítésére. A teljes fizikai, szellemi és szociális jólét állapotának elérése érdekében az egyénnek vagy csoportnak képesnek kell lennie arra, hogy megfogalmazza és megvalósítsa vágyait, kielégítse szükségleteit, és környezetével változzék vagy alkalmazkodjon ahhoz. Az egészséget tehát, mint a mindennapi élet erőforrását, nem pedig mint életcélt kell értelmezni. Az egészség pozitív fogalom, amely a társadalmi és egyéni erőforrásokat, valamint a testi képességeket hangsúlyozza. Az egészségfejlesztés következésképpen nem csupán az egészségügyi ágazat kötelezettsége.”

 1. Egyéni képesség fejlesztése
  Az egyén információval való ellátása, egészségnevelése, Long Life Learning (élethosszig tartó tanulás) biztosítása, stb. annak érdekében, hogy minél több lehetőséget teremtsenek számára az egészség, az egészséges élet választásához.
 2. Közösségi tevékenységek erősítése
  A közösség fejlesztése annak érdekében, hogy részvételét és ellenőrzését növeljék az egészséggel kapcsolatos kérdésekben.
 3. Kedvező környezet kialakítása
  A gyorsan változó környezet olyan irányú befolyásolása, amely biztosítja, hogy ezek a bekövetkező változások az ember egészségének javára váljanak.
 4. Az egészségügyi rendszer átszervezése
  Annak érdekében és úgy, hogy az a maga teljességében vett egyén szükségleteinek az összességére helyezze a hangsúlyt.
 5. Egészséget szolgáló közpolitikák
  Mely során valamennyi ágazatban és valamennyi szinten a politikát alakítók napirendjére kell tűzni az „egészséget”, tudatosítva bennük, hogy döntéseiknek milyen következményeik lesznek az egészségre nézve, illetve olyan döntések meghozatalát elősegíteni, amelyek a különböző egészséget befolyásoló területeken az egészségre kedvező hatást gyakorolnak.”

Forrás: Egészségtudományi Fogalomtár

Amennyiben az 1. pontban szeretne fejlődni, vagyis személyes egyéni egészségét szeretné javítani ismeretei bővítésével, akkor nézzen körbe a honlapomon, social média oldalaimon, hátha megtalálja a megfelelő információkat. Amennyiben egyéni szakmai egészségfejlesztésre van szüksége, akkor keressen meg elérhetőségeimen, hogy átbeszéljük, miben tudok Önnek segíteni.

Ha Ön egy közösség része, inkább csoportos egészségfejlesztésen venne részt, és a 2. pontban említett közösségi egészségfejlesztést választja, akkor írjon e-mailt a következő postafiókra: letti.forum@gmail.com

Szerezzen ismereteket és döntsön, cselekedjen egészsége javára!