image_pdfimage_print

Randomizált kontrollált eljárások (randomised controlled trials, RCT)

Olyan kísérleti vizsgálat, amelyben egy egészségügyi beavatkozás biztonságosságának és/vagy hatásosságának vizsgálata során véletlenszerűen két csoportba, a kísérleti és a kontroll csoportba sorolják a résztvevőket, és összehasonlítják a két csoportban elért eredményeket.

  • A kiindulási csoportok csak a beavatkozás tényében különböznek (randomizált besorolás) és követve a csoportokat, vizsgálja a beavatkozás következményét (a hatást).

A kísérletes (intervenciós) epidemiológiai vizsgálatoknak különösen szigorú – nemzetközi egyezményekben rögzített – etikai előírásoknak is meg kell felelniük.

Randomizált kontrollált eljárások felépítése

  • Hipotézisek megfogalmazása
  • Referencia populáció
  • Tanulmányozandó minta

– részletes tájékoztatás, alapvizsgálatok

– önkéntes részvétel

  • Randomizált besorolás
  • Követés

– követési időtartam

– lemorzsolódás

– megfigyelési, jelentési hibák

  • Kimenetel

– a hatás becslése/mérése

– elemzés

– az eredmények kiértékelése

 

Forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617_I_AOKgy03_epidemiologiai_vizsgalatok.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch04s05.html