image_pdfimage_print

Melyek a minőségbiztosítás alapelemei az egészségügyben

Magyarországon 1995-ben fogalmazódott meg az egészségügyi ellátás minőségének első és a mai napig egyetlen hivatalos definíciója. Eszerint „Az egészségügyi szolgáltatás minősége olyan értékítélet, amely az egészség megőrzésében, helyreállításában és fenntartásában résztvevők által kinyilvánított és elvárható igények megvalósításának mértékét fejezi ki. A megvalósulás mértéke minden egyes komponens tekintetében az arra jellemző mutatóval írható le.”

KRITÉRIUM: elvárt, megkívánt minőség egyedi szinten

STANDARD: minőség elfogadható minimumát, mértékét jelenti egyedi szinten

INDIKÁTOR: kritérium megvalósulását, teljesítés hatásának mérhetősége egyedi szinten (sokaságra és átlagra vonatkozóan)

PROTOKOLL: események és tevékenységek rendszerezett listája standardnak megfelelően

AUDITÁLÁS: minőségbiztosítási eljárás megvizsgálása, a valóság összehasonlítása standardokkal (monitorozás, analízis)

Forrás: Tompa Anna (szerk.): Megelőző orvostan és Népegészségtan 2005

A minőség fogalma és dimenziói az egészségügyben

Az egészségügyi ellátás minőségének definíciója napjainkban még nem egységes. Az Egészségügyi Világszervezet Minőségügyi Munkacsoportja (WHO Working Group on Quality) szerint a minőség-összetevők a következők:

–teljesítmény (technikai minőség),

–erőforrás-felhasználás (gazdasági hatékonyság),

–kockázatmenedzsment (a nyújtott szolgáltatással előidézhető sérülés, sérelem vagy betegség meghatározása és elkerülése),

–a páciens (vevő) elégedettsége.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch11s04.html