image_pdfimage_print

A Donabedian-modell

Donabedian klasszikussá vált munkája alapján az egészségügyi ellátás minősége három dimenzióra: struktúrára (structure), folyamatra (process) és eredményre (outcome) osztható:

Donabeidan modell az egészségügyi ellátás minőségének dimenziói

A struktúra az egészségügyi rendszer tárgyi, emberi és szellemi erőforrásainak gyűjtőneve, amely magában foglalja a gazdasági feltételeket, menedzsmentet, a megfelelő épületeket, eszközöket, műszereket, az információs rendszert, a megfelelően képzett szakembereket és kisegítő személyzetet, azok képzettségét és tapasztalatát. A strukturális erőforrások közé soroljuk a tevékenységek végzésére vonatkozó előírásokat is, beleértve a minőség javítása érdekében létrehozott minőségügyi rendszereket is.

A folyamat a különböző egészségügyi technológiák (preventív, diagnosztikus, terápiás, ápolási és rehabilitációs eljárások) használatát jelenti. A folyamatok megválasztása során minőségi szempont, hogy az megfelelő, hatásos, hatékony, etikus, elfogadható és kivitelezhető legyen. A folyamat része a beteg tájékoztatása is, amely befolyásolja az ellátás eredményességét is.

Az eredmény a minőség harmadik, az egészségügyi ellátás szempontjából legfontosabb dimenziója.

Az egészségügyi ellátás eredményei négy fő kategóriába sorolhatók:

–klinikai eredmények,

–elégedettség,

–gazdasági eredmények,

–társadalmi hatás.

A klinikai eredmény az egészségügyi szolgáltatások végső kimeneteként (outcome) a páciensek jelenlegi és/vagy jövőbeli egészségi állapotában bekövetkező változás. Az eredmény minőségét jellemző indikátorok vonatkoznak a gyógyulásra vagy állapotromlásra, a halálozásra, az életminőségre, illetve az egészségi állapot egyéb változására. A jó eredmény magában foglalja a szociális és a pszichológiai funkciók javulását is, a szomatikus (fiziológiai) javulás mellett. Tartalmazza továbbá a beteg magatartását, mint a megelégedettséget, a kezelés során megszerzett, az egészséggel összefüggő ismereteket, illetve az egészséges életvitelt. A lakosság egészségi állapotának javulása közép- és hosszú távon – a munkaerő minőségének javulása miatt – a gazdaság eredményességének javulásához érdemben járul hozzá, társadalmi kihatásként javítja a foglalkoztatottság mértékét.

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch11s04.html