image_pdfimage_print

Dr. Boldog Zsuzsanna

Egyéni vállalkozói tevékenység nyilvántartási szám: 53223016
Egyéni vállalkozói tevékenység adószám: 69465787-1-43
Egészségügyi szolgáltatás működési engedélyszám: BP-20/NEO/03273/2019.
Állami Egészségügyi Ellátó Központ működési nyilvántartási szám: 62651

MUNKAHELYEK

Ráckevei Járási Praxisközösség – népegészségügyi koordinátor

Feladatok: A praxisközösségi többletszolgáltatások megszervezése, irányítása, felügyelete. Munkaterv készítése, a prevenciós szolgáltatások hatékony megvalósítása, egészség állapotfelmérések, adatrögzítések megfelelő kivitelezésének koordinálása. Az irányítás alá tartozó szakemberek munkájának szervezése, összehangolása. Adatgyűjtés, beszámolók elkészítése. A szakmai vezetővel értekezletek szervezése, lebonyolítása, a helyi partnerszervezetekkel együttműködés (helyi önkormányzatokkal, kisebbségi önkormányzatokkal, egészségügyi ellátást biztosító intézményekkel, civil szervezetekkel, helyi vállalkozásokkal). Prevenciós szolgáltatás, egészségfejlesztő klub működtetése.

BFKH II. Kerületi Hivatala Népegészségügyi Osztály kerületi tisztiorvos/helyettes kerületi tisztifőorvos

Feladatok: a gyermek- és ifjúság-egészségügyi, környezet-egészségügyi, kémiai biztonsági, élelmezés- és táplálkozás- egészségügyi, járványügyi, egészségügyi igazgatási, valamint egészségfejlesztési szakterületeken a feladatok elvégzésének koordinálása. Az éves munkatervben foglaltak teljesítése, teljesíttetése a határidők figyelembevételével, illetve időarányosan beosztva, összefoglaló és részjelentések, szakmai beszámoló készítése, adatok közlése a népegészségügyi osztály tevékenységéről. Kapcsolattartás a felügyelt szakterületekhez tartozó tevékenységet végző (kiemelten az oktatási-nevelési, sport, szállásadói, közszolgáltatást nyújtó) intézmények, a felügyeletüket ellátó területi társhatóságok képviselőivel. A kerületi tisztifőorvos helyettesítése

Nemzeti Népegészségügyi Központ – szakmai szakértő

EFOP-1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 “Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése” B alprojekt “Krónikus nem fertőző betegségek gondozási programjainak módszertani fejlesztése”

Semmelweis Egyetem – oktató

ÁOK (Általános Orvostudományi Kar) Népegészségtani Intézet – Népegészségtan és preventív medicina tantárgy oktatása

ETK (Egészségtudományi Kar) Társadalomtudományi Tanszék – Államigazgatás tantárgy oktatása

Veszprém Megyei Kormányhivatal – mentor

KÖFOP-2.1.3-VEKOP-15-2016-00002 “A területi államigazgatási szervek humánerőforrásának fejlesztése”

Állami Egészségügyi Ellátó Központ – szakértő

TÁMOP-6.2.5 -B-13/1-2014-0001 „Szervezeti hatékonyság fejlesztése az egészségügyi ellátórendszerben – Területi együttműködések kialakítása”

TÁMOP-6.1.1-12/1-2013-0001 „Egészségfejlesztési szakmai hálózat létrehozása”

Egészségügyi szolgáltatást nyújtó egyéni vállalkozó – szakorvos

szűrővizsgálatok (terhelésélettani vizsgálat, vérvétel, kardiológiai, ortopédiai, pulmonológiai szűrések), egészségmegőrző programok, előadások tervezése, tartása, egészségterv készítése

TÁMOP 6.1.2./AKMR/09/1- “Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”

BHSE megbízásából a project keretén belül, a dohányzás, alkohol és drogmegelőző, leszoktató programhoz tartozó feladatok (tematika felépítése, előadások anyagának megszerkesztése, stb.) organizálása, és a program levezetése

BHSE Terhelésélettani Laboratórium Kft. – szakmai vezető

prevenciós laboratórium szakmai vezetése: szűrővizsgálatok szervezése, elvégzése, adatok feldolgozása, munkatársak koordinálása, programok kialakítása, marketing, kommunikáció és honlap szakmai felügyelete

ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézet XXI. Kerületi Intézete – szakorvos

feladatok: tisztifőorvos helyettesítése, népegészségügyi feladatok ellátása, egységek ellenőrzése, engedélyezési és panaszügyek felügyelete

Semmelweis Orvostudományi Egyetem (SOTE) Közegészségtani Intézet – szakorvosjelölt

oktatás, tudományos munka, népegészségügyi programokban részvétel, adatfeldolgozás

ÁNTSZ Budapest Fővárosi Intézete – szakorvosjelölt

népegészségügyi egységek ellenőrzése, adatkezelés

Csolnoky Ferenc Kórház, Veszprém Gyermekosztály – segédorvos

betegellátás

TANULMÁNYOK

Semmelweis Egyetem Közegészségtani Intézet, Budapest

megelőző orvostan és népegészségtani szakvizsga

Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest

általános orvosi diploma

Lovassy László Gimnázium, Veszprém

érettségi bizonyítvány

Általános Iskola, Papkeszi

Általános Iskola, Kesztölc

Szemere Pál Általános Iskola, Pécel