image_pdfimage_print

Termékenységi mutatók

Fertilitás=termékenység

A termékenység az élveszületések számának aránya a fogamzóképes korban lévő női népességhez viszonyítva (15-49 éves).

  1. Általános termékenységi arányszám,
  2. Korspecifikus termékenységi arányszám
  3. Teljes termékenységi arányszám

Általános termékenységi arányszám: adott évi élveszületések száma/a 15-49 éves női népesség létszáma x 1000

Termékenységi arányszám

A korspecifikus termékenységi arányszám az általános termékenységi arányszámtól annyiban különbözik, hogy ez a mutató az ezer meghatározott (pl. 20-24 évesek) korú nőre jutó élveszületést adja meg.

Korspecifikus termékenység

Teljes termékenységi arányszám: kifejezi, hogy egy adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett, egy nő élete folyamán hány gyermeknek adna életet. Kettő körüli eredmény stagnálást, magasabb érték szaporodást, alacsonyabb érték jövőbeni népességfogyást jelez.

Azon élveszületett gyermekek átlagos száma, akiket egy nő élete során világra hozhatna, ha a termékeny évei az adott év korspecifikus termékenységi arányszámainak megfelelően telnének. Ez az arányszám így egy hipotetikus generáció befejezett termékenységét adja meg, melyet úgy számítanak ki, hogy összeadják a nőkre vonatkozó korspecifikus termékenységi arányszámokat egy adott évben (feltételezve, hogy a nők száma minden korban ugyanaz). A teljes termékenységi arányszámot használják a reprodukciós szintű termékenység megadására is; a fejlettebb országokban a 2,1-es arányszámot tekintik reprodukciós szintnek.

Teljes termékenység számítás

5-tel való szorzására azért van szükség, mert a gyermekvállalás esélyét vagy kockázatát öt korévre vonatkozóan adtuk meg minden korcsoportban.

Forrás:

https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/10/1617_I_AOKgy01_demografia.pdf

https://demografia.hu/hu/tudastar/fogalomtar/38-teljes-termekenysegi-aranyszam

Bruttó reprodukciós együttható: megmutatja adott évben tapasztalt születésgyakoriság és az életkor szerinti termékenységi gyakoriságok mellett egy nő átlagosan hány leánygyermeknek adna életet.

Nettó reprodukciós együttható: számításba veszi, hogy az egy nőre jutó leánygyermekek közül (ugyanezen év halandósági viszonyai mellett) hányan jutnak el szülőképes korba és hányan maradnak életben szülőképes koruk végéig.

Ha a mutatóknak az értéke = 1 akkor a megszületett leánygyermekek száma éppen elég a jelenlegi népességszám fenntartásához, stagnálásához. 1 alatti érték fogyási, 1 feletti érték pedig szaporodási tendenciát jelöl.

Forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/10/1617_I_AOKgy01_demografia.pdf

Teljes termékenységi arányszám

2014-ben 1,44

2015-ben 1,45

2016-ban 1,49

https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdde220.html