image_pdfimage_print

A prevalencia egy jelenség összes létező esete egy meghatározott időpontban a vizsgált populációban (pontprevalencia), függetlenül attól, hogy a jelenség mióta áll fenn.

 

Prevalencia

Forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617_I_AOKgy02_epidemiologia_I.pdf

Keresztmetszeti vizsgálat – (prevalencia vizsgálat)

A keresztmetszeti vizsgálat átmenetet képez a deszkriptív és az analitikus epidemiológiai vizsgálatok között abban az értelemben, hogy egyének megfigyelésére épül, de a populáció egy meghatározott időpontbeli állapotról ad – keresztmetszeti – képet.

A keresztmetszeti vizsgálat egy populációhoz (vagy populációs csoporthoz) tartozó minden egyes egyén esetében egyszerre vizsgálja, hogy a kérdéses

–betegsége(ek) és

–befolyásoló tényező(k) (kockázati tényező=expozíció)

fennállnak-e, azaz a betegség és a befolyásoló tényező adott időpontbeli létezésével kapcsolatban szolgáltat adatokat függetlenül attól, hogy azok mióta léteznek, azaz alapjában véve prevalenciaadatokat határoz meg. Ezért szokás ezeket az elemzéseket prevalenciavizsgálatoknak is nevezni.

A keresztmetszeti vizsgálatok igen értékes információt szolgáltatnak a (nép)egészségügyi ellátás tervezéséhez és szervezéséhez.

Etiológiai kérdések vizsgálatára a keresztmetszeti vizsgálatok nem alkalmasak (hiszen gyakran az sem tisztázható egyértelműen, hogy a vizsgált betegség állt fenn előbb vagy a befolyásoló tényező).

Forrás:
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch04s05.html

Keresztmetszeti vizsgálat

Forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617_I_AOKgy03_epidemiologiai_vizsgalatok.pdf