image_pdfimage_print

Abszolút kockázat (AK): a betegség (haláleset) előfordulásának abszolút valószínűsége egy populációban (incidencia)

Az incidenciák összehasonlítási módja szerint a kockázati mutatók lehetnek

–hányadosmutatók (relatív kockázat), relatív kockázat dimenzió nélküli szám, Dimenzió nélküli mutató, amely azt fejezi ki, hogy hányszor nagyobb az incidencia a kockázati tényezőnek kitettek körében, mint az attól mentesek esetén. Ha nincs kapcsolat a megbetegedés és a feltételezett befolyásoló tényező között, akkor az RK=1,0.

Relatív kockázat (RK): AK exp / AK nemexp

–különbségmutatók (járulékos kockázat), járulékos kockázat az incidencia dimenziójával

azonos. A járulékos kockázat a kockázati tényezőnek kitettek (az exponáltak) többletkockázatát mutatja a nem exponáltakkal szemben:

Járulékos kockázat (JK): AK exp – AK nemexp

Populációs járulékos kockázat (PJK): Incidencia összesen – Incidencia nem exponáltak

Kockázati mutatók

Forrás: https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2016/09/1617_I_AOKgy02_epidemiologia_I.pdf
https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch04s03.html