image_pdfimage_print

Foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció fogalma

Foglalkozási megbetegedés

Azokat a megbetegedéseket, amelyek meghatározó mértékben ok-okozati összefüggésbe hozhatók a foglalkozással, foglalkozási megbetegedésnek nevezzük. A foglalkozási megbetegedések kiváltó oka a foglalkozásban keresendő; ebből értelemszerűen következik, hogy ha a foglalkozásban (itt a munkavégzés és a munkakörülmény együtt értendő) rejlő okot megszüntetjük, akkor egyetlen ilyen eset sem fordulhat elő.

A foglalkozási betegség kialakulása és formája a munkával kapcsolatos tényezők hatásától, a behatás idejétől és intenzitásától függ.

Fokozott expozíció fogalma

A dolgozó olyan jellegű és mértékű szervezeti állapotváltozása, amely a munkavégzés, munkakörnyezet hatására valamilyen mérhető funkcionális paraméterére vonatkozó munkahigiénés kritériumot meghalad, ill. el nem ér, vagyis olyan hatás, amelynek még betegségre jellemző tünetei nincsenek, és általában panaszt sem okoz

Forrás:

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Megelozo_orvostan_nepegeszsegtan/ch08s02.html#id607470

https://semmelweis.hu/nepegeszsegtan/files/2017/04/1617_II_AOKgy_12_foglalkozas_I.pdf